Nákladní výtahy AT30L, AT30HL, AT40 a AT40H

Nákladní výtahy mají nosnost 300 kg a 400 kg. Výtahy s označením „H“ kombinují výhody hřebenových výtahů a rychlé prvotní montáže do 9 m, jako je tomu u lanového výtahu A34(L) a to díky sklopnému nosnému stožáru, který je ovládán ručním navijákem. Maximální výška všech typů je 40 m.

AT30L, AT30HL, AT40 a AT40H jsou plně v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES a jsou schváleny v souladu ČSN EN 12158-1+A1.

Plošina výtahu je ohraničena dvěma pevnými a na bočních stranách vstupní a výstupní nájezdovou rampou o délce 1,1 m a 0,6 m. Obě rampy jsou elektro-mechanicky jištěny a zajišťují bezpečné nakládání a vykládání materiálu.

Výtahy jsou vybaveny odstředivou pádovou brzdou

Parametry

Nákladní výtahyAT30L AT30HLAT40AT40H
Nosnost300 kg300 kg400 kg400 kg
Velikost plošiny1,5 x 1,3 m1,5 x 1,3 m1,5 x 1,3 m1,5 x 1,3 m
Velikost plošiny (varianta 1)1,5 x 0,9 m1,5 x 0,9 m1,5 x 0,9 m 1,5 x 0,9 m
Rychlost zdvihu12,6 m/min12,6 m/min16,2 m/min16,2 m/min
Přeprava osobzakázanázakázanázakázanázakázaná
Max. výška stožár40 m40 m40 m40 m
Max. výška stožáru volně stojícího výtahu9 m9 m9 m9 m
Naklápěcí stožárNEANONEANO
Vzdálenost kotvení6 m6 m6 m6 m
Výška stožáru nad posledním kotvením2 m2 m2 m2 m
Napájecí napětí230 V230 V400 V400 V
Jištění16 A16 A25 A25 A
Výkon motoru1,5 kW1,5kW3 kW3 kW
     

Realizace