Přeskočit na hlavní obsah

Zadání

Návrh

Výroba

Instalace

Servis

Stavební manipulace

Výsuvná nákladní plošina

Plošina umožňuje zásobování jednotlivých podlaží stavby za pomoci jeřábu.

Celou plošinu může lehce obsluhovat jeden pracovník. Plošinu vysune ven mimo obrys budovy a v této poloze ji zajistí. Jeřáb na plošinu položí břemeno a pracovník lehce vtáhne plošinu i s nákladem dovnitř do budovy. V budově se náklad odebere z plošiny přímo, anebo se složí za pomoci paletového vozíku.

Plošiny osazené v jednotlivých podlažích umožní efektivně využít staveništního jeřábu k zásobování stavby.

Nejčastěji se výsuvné plošiny využijí tam, kde jsou omezené možnosti zabrat volnou plochu pro potřeby stavby.

Montáž

Instalace plošiny probíhá velice rychle. Do podlaží budovy se celá plošina nainstaluje za pomoci jeřábu. Nosné sloupy se ukotví a rozepřou se mezi podlahu a strop podlaží.

Jeřábové kontejnery

Realizace